Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Księga Jozuego

Księga Jozuego – pierwsza z zespołu 6 ksiąg biblijnych tzw. deuteronomicznego dzieła; jest zbiorem starożytnych przekazów na temat osiedlania się Izraelitów w Kanaanie, z których niektóre mogły być sporządzone na polecenie Jozuego; składa się z 2 części: relacji o zdobyciu Kaananu (długotrwały proces osiedlania się został przedstawiony w uproszczony sposób jako jednorazowy podbój) oraz relacji o podziale kraju pomiędzy 12 plemion izraelskich i ustaleniu miast kapłańskich i azylu, zakończonej opisem zgromadzenia wszystkich plemion w Sychem; księga powstała prawdopodobnie pod koniec VII w. p.n.e., czyli w tym samym czasie, co następujące po niej księgi hist. Starego Testamentu, lub ok. V w. p.n.e., jednocześnie z Pięcioksięgiem.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.