Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Księga Kapłańska

Księga Kapłańska – łac. Leviticus, trzecia księga biblijna Pięcioksięgu; zredagowana po niewoli babilońskiej podobnie jak inne księgi biblijne, nie jest jednolita ani pod względem literackim, ani ze względu na pochodzenie poszczególnych fragmentów; do najstarszych części należą rozdziały mówiące o ustanowieniu kapłanów oraz o rytuale Dnia Pojednania; najobszerniejszą częścią K.K. jest Kodeks Świętości, zawierający ukształtowane VI–V w. p.n.e. normy religijne, które miały obowiązywać Żydów; inne części dzieła zawierają różnorodne przepisy dotyczące m.in. ofiar, czystości rytualnej, czynów niemoralnych, dziesięcin.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.