Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Lud Polski (Stowarzyszenie Socjalistyczne Lud Polski)

Lud Polski, właśc. Stowarzyszenie Socjalistyczne Lud Polski  organizacja utworzona 1881 w Genewie m.in. przez: Z. Balickiego, E. Kobylańskiego, B. Limanowskiego (przewodniczący), J. Uziębłę i A. Zawadzkiego; prezentował niepodległościowy nurt socjalizmu pol. w opozycji do grupy socjalist. „Równość” i L. Waryńskiego, nie uznającego postulatu walki o niepodległość za socjalist.; twórcy L.P. podkreślali znaczenie walki o niepodległość Polski, którą traktowali równorzędnie ze sprawą wyzwolenia społ.; nie uznawali walki klas; w programie opowiedzieli się m.in. za odrodzeniem Polski w granicach hist., zorganizowanej na zasadzie federacji; w tej ostatniej kwestii wśród członków L.P. występowały różnice poglądów; 1882 organizacja się rozpadła.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.