Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Naczelny Polski Komitet Wojskowy (Naczpol)

Reprezentacja Polaków w armii ros.; powołany 22 VI 1917 w Piotrogrodzie przez Ogólny Zjazd Wojskowych Polaków; ukonstytuował się 10 VII 1917; kierował organizowaniem Korpusów Polskich w Rosji; reprezentował gł. prawicowe tendencje polit.; prowadził działalność kult.-oświat. wśród żołnierzy pol., organizował opiekę nad inwalidami i jeńcami, udzielał pomocy rodzinom wojskowych; 4 II 1918 powołał 6-osobową Radę Nacz. Polskiej Siły Zbrojnej z W. Raczkiewiczem na czele, podporządkował się Radzie Regencyjnej i rozwiązał; gł. działacze: Raczkiewicz (prezes), M. Jamontt, R. Jasieński, W. Przeździecki, L. Żeligowski, J. Dowbor-Muśnicki.

M. Wrzosek Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917–1918, Warszawa 1969.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.