Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Noachidzi

noachidzi – wg judaizmu synowie Noego   goje, przestrzegający 7 praw (zw. prawami Noego); tradycyjnie są to: zakaz bałwochwalstwa, bluźnierstwa, mordowania, rozwiązłości, rabunku i spożywania części żywego zwierzęcia oraz nakaz stworzenia systemu sądowniczego; prawa te są określane w tradycji rabinicznej jako minimalna powinność człowieka względem Boga zawarta w Biblii (Rdz 2,16 i 9,4); Żydów obowiązuje przestrzeganie wszystkich przykazań Tory; wg Majmonidesa, „pobożni goje” będą mieli udział w życiu wiecznym, mimo że nie są Żydami; n. należy się także szacunek w życiu ziemskim, status tzw. ger toszaw ['obcy osiadły']; za n. uważa się muzułmanów i (od średniowiecza) chrześcijan.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.