Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Warszawie

Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Warszawie (ul. Okólnik 1) – powstało w 1918 w wyniku upaństwowienia Instytutu Muzycznego. Do 1939 uczyli m.in. B. Lewenstein – skrzypce i metodyka gry skrzypcowej; E. Kochański – wiolonczela; Z. Singer – obój; S. Lesser, W. Sznapper – klarnet; L. Szulc – fagot; F. Kaszowski – trąbka; M. Sowilski, F. Freszel – klasa operowa; G. Fitelberg – dyrygentura, orkiestra, zespoły, instrumentoznawstwo, klasa operowa; J. Wertheim – czytanie partytur, instrumentacja symfoniczna, Szymon Waljewski – historia muzyki, instrumentoznawstwo, kontrapunkt; A. Rodziński był przez pewien czas w l. 20. asystentem w klasie dyrygentury.

 

L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.