Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Październikowy dyplom

październikowy dyplom  akt prawny o charakterze cząstkowej konstytucji, ogłoszony 20 X 1860 przez ces. austr. Franciszka Józefa I; stanowił, że władza ustawodawcza na mocy decyzji cesarza będzie należeć do Rady Państwa (Reischrat) w Wiedniu oraz do sejmów krajowych w prowincjach (w tym również w Galicji); sejmy krajowe wysyłały delegatów do Rady Państwa, miały szerokie kompetencje ustawodawcze.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.