Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Peela raport 1937

Peela raport 1937  sprawozdanie specjalnej komisji bryt. pod kierunkiem lorda W.R.W. Peela o sytuacji w Palestynie; powstał w wyniku masowych protestów Arabów (w tym także narastających działań partyzanckich) wobec polityki mandatariusza bryt. w Palestynie w związku z napływem Żydów i narastającym konfliktem arabsko-żydowskim; dokument został opublikowany w Londynie 7 VII; potwierdzono w nim prawo Żydów do posiadania w Palestynie „siedziby narodowej”; planowano podział Palestyny na część arabską i żydowską oraz objęcie przez Brytyjczyków kontroli nad miejscami świętymi i jednocześnie wycofanie się z roli mandatariusza nad Palestyną; raport został odrzucony zarówno przez Arabów, jak i Żydów, choć ci ostatni wyrazili gotowość do rozmów z władzami bryt. na temat utworzenia państwa żydowskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.