Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Pejsachówka

pejsachówka [hebr.] – nazwa wytrawnej wódki (śliwowicy) dużej mocy, 50–80%, żółtej barwy, o intensywnym, przyjemnym, swoistym smaku; produkowana ze śliwek, zgodnie z zasadami koszeru pod nadzorem przedstawiciela gminy żydowskiej (rabinatu); spirytus używany do produkcji p. powinien być uzyskany wyłącznie przez fermentację śliwek węgierek wyborowej jakości, destylację przefermentowanego zacieru i co najmniej 2-letnie leżakowanie destylatu; przepisy wymagają specjalnej czystości pomieszczeń i naczyń produkcyjnych oraz zabraniają dodawania jakichkolwiek innych substancji, nawet wody; z tego względu spirytus jest destylowany do mocy ok. 73%, tak by po leżakowaniu (o nieco zmniejszonej mocy) mógł być bezpośrednio rozlewany, bez dodawania wody; koszerność p. jest potwierdzona na etykiecie. W Izraelu jest sprzedawana śliwowica (ang. Passover Slivovitz) nazywana koszer szel peasach, o mocy 50%.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.