Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Pierwsza Kompania Kadrowa

formacja wojsk. utworzona przez J. Piłsudskiego w Krakowie, za zgodą władz austr., 3 VIII 1914 jako kadra przyszłego wojska; w jej skład weszły zmobilizowane organizacje strzeleckie (172 żołnierzy, wg innych źródeł 157); 6 VIII 1914 P.K.K. została skierowana na teren Królestwa Polskiego do walki z Rosją; 14 VIII weszła w skład III batalionu strzelców dowodzonego przez E. Rydza-Śmigłego, a po utworzeniu Legionów Polskich (Legiony Polskie w I wojnie światowej) w składzie ich 1. pułku strzelców (I Bryg.); pierwszy dca kompanii — T. Kasprzycki; służyli w niej m.in. późniejsi generałowie: H. Krok-Paszkowski, S. Burhardt-Bukacki oraz pisarz W. Sieroszewski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.