Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Pierwszy Korpus Polski

Związek taktyczny PSZ na Zachodzie (w W. Brytanii), utw. na mocy rozkazu Nacz. Wodza W. Sikorskiego z dnia 28 IX 1940; liczył ponad 14 tys. żołnierzy; w związku ze spodziewaną inwazją niem. otrzymał za zadanie obronę 200-kilometrowego odcinka wybrzeży w Szkocji; w skład PKP wchodziły m.in.: I i II brygada strzelców; 3 XI 1940 II brygadę strzelców przemianowano na X Bryg. Kawalerii Pancernej, która dała początek utw. 1942 Pierwszej Dywizji Pancernej; 9 X 1941 IV bryg. PKP strzelców przemianowano na Pierwszą Samodzielną Brygadę Spadochronową; w walkach na froncie zach. udział wzięły obydwie jednostki; dcy PKP — gen.: M. Kukiel, M. Boruta-Spiechowicz, S. Maczek i J. Zając; po zakończeniu wojny część żołnierzy PKP powróciła do kraju, większość znalazła się w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.