Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Pierwszy Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR

związek taktyczny, formowany od VIII 1943 na podstawie decyzji władz ZSRR; politycznie, organizacyjnie i operacyjnie podlegał władzom ZSRR, oficjalnie — ZPP (o wpływy rywalizowały: część dowództwa korpusu i grupa pol. komunistów w ZSRR); dca — gen. Z. Berling; XII 1943 liczył ponad 32 tys. żołnierzy; w jego skład, prócz 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, wchodziły: 2. Dywizja Piechoty im. J.H. Dąbrowskiego, 3. Dywizja Piechoty im. R. Traugutta, I Bryg. Artylerii im. J. Bema, I Bryg. Pancerna im. Bohaterów Westerplatte, 1. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” i in.; kadrę oficerską stanowili nieliczni oficerowie pol., natomiast znaczną większość — oficerowie skierowani z Armii Czerwonej (niektórzy pochodzenia pol.); wśród oficerów i podoficerów kult.-oświat. (X–XI 1943 polit.-wychowawczych) gł. grupę stanowili komuniści (byli czł. KPP i KZMP); III 1944 Pierwszy Korpus został przekształcony w Armię Polską w ZSRR 1944.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.