Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO)

Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO) – bank państw.; zał. XII 1919, działała od 1920; celem PKO było gromadzenie oszczędności pieniężnych ludności i rozwijanie obrotów bezgotówkowych; zgromadzone środki lokowała gł. w papierach emitowanych przez inne banki państw.; od 1928 prowadziła drobne ubezpieczenia na życie; 1939–przeł. 1944 i 1945 pod komisarycznym zarządem niem., nie prowadziła szerszej działalności, tylko w niewielkim stopniu wypłacała przedwojenne wkłady oszczędnościowe; reaktywowana po wojnie, X 1949 postawiona w stan likwidacji, którą zakończono V 1952; jej zadania przejęła Powszechna Kasa Oszczędności.

Źródło

  • Z. Landau Historia Pocztowej i Powszechnej Kasy Oszczędności, Warszawa 1994.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.