Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Polenlager

obóz dla Polaków, nazwa miejsc koncentracji i odosobnienia Polaków w czasie II wojny świat.; utworzone przez władze niem. na terenie Górnego Śląska i Opolszczyzny dla rodzin pol. usuwanych ze Śląska za odmowę podpisania niem. listy narodowościowej, względnie uznanych przez niem. urzędy do spraw narodowościowych za rodziny nie rokujące nadziei na zniemczenie; warunki bytowania były w nich b. ciężkie, a ich więźniowie poddawani rozlicznym represjom; najbardziej znane P. istniały w Pogrzebinie (Polenlager nr 82), Kietrzu (nr 98), Raciborzu (nr 75), Korfantowie (nr 85); więźniów P. wysiedlano na teren GG oraz kierowano do prac przymusowych i obozów koncentracyjnych.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.