Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Polska Komisja Likwidacyjna

tymczasowy organ władzy pol. w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim; zał. X 1918 w Krakowie z inicjatywy pol. posłów do parlamentu austr., w celu przejęcia władzy od administracji austr.; w skład Komisji weszły wszystkie partie i stronnictwa polit. działające na terenie Galicji; gł. rolę odegrały: PSL „Piast”, PPSD i SDN; P.K.L. kierowało Prezydium (W. Witos, J. Moraczewski, J. Ptaś i T. Tertil); I 1919 połączona z lwowskim Tymczasowym Kom. Rządzącym w Komisję Rządzącą dla Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spiszu; zlikwidowana III 1919.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.