Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Administracyjna Cywilna

nacz. władza Wolnego Miasta Krakowa, utworzona IV 1846 po upadku rewolucji krakowskiej 1846; zorganizowana na wzór Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa, dzieliła się na wydziały: Spraw Wewn. i Policji oraz Dochodów i Skarbu; skład: dyrektor, 2 asesorów oraz sekretarz; podlegała austr. Naczelnikowi Administracji Cywilnej i Wojsk. Wolnego Miasta Krakowa; 1 XII 1846 przemianowana w Cesarsko-Król. Radę Adm.-Cywilną, wkrótce przestała działać.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.