Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Główna Opiekuńcza 1915 r.

nacz. organizacja pomocy ofiarom wojny, powołana XII 1915 w Królestwie Pol., z siedzibą w Warszawie; prowadziła bursy, schroniska, żłobki, ochronki, wydawała żywność, odzież i zasiłki pieniężne, ewidencjonowała straty wojenne; środki materialne czerpała z dotacji instytucji społ., władz okupacyjnych oraz ofiarności społeczeństwa; podjęła również działalność charytatywną rozwiązanego Centralnego Komitetu Obywatelskiego; znajdowała się pod nadzorem władz okupacyjnych; 1918 rozszerzyła działalność na Kresy, 1919 — na Galicję; działała do XII 1920; kolejni prezesi: S. Dzierzbicki, E. Sapieha, prezesi Zarządu Gł.: A. Ronikier, S. Staniszewski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.