Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Naczelna Galicyjska

władza zwierzchnia konspiracji „czerwonych” w Galicji, utworzona latem 1862 w Krakowie; podlegała jej Ława Główna Krakowska i Ława Główna Lwowska; X 1862 R.N.G. uznała zwierzchnictwo warsz. Kom. Centralnego Nar.; w związku ze zbliżającym się powstaniem miała na celu organizację terenu na tych samych zasadach, jakie obowiązywały w Królestwie Pol.; skład: I. Dymidowicz, L. Kubala, S. Mułkowski i A. Szczepański; wobec braku poparcia ze strony polityków galic. nie rozwinęła szerszej działalności i rozwiązała się III 1863.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.