Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Naczelna Organizacji Ziemiańskich

organizacja zrzeszająca związki ziemian, zawiązana 29 VII 1919; przeciwna ustawie o reformie rolnej, zajmowała się wszelkimi aspektami polityki rolnej; na zjazdach ziemian (pierwszy IX 1925) formułowała postulaty zgodne z interesami wielkich właścicieli ziemskich i następnie zabiegała o ich realizację; decydującą rolę w Radzie odgrywał Związek Ziemian w Warszawie; zaprzestała działalności IX 1939.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.