Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego

kolegialny zwierzchni organ adm. zarządzający w imieniu cesarza ros. Księstwem Warsz., utworzony III 1813 w Warszawie przez gen. M. Kutuzowa w imieniu cara Aleksandra I Romanowa; Rada sprawowała całość władzy cyw., podporządkowana nacz. dowództwu wojsk ros. w Księstwie Warsz.; prezes — S. Łanskoj, wiceprezes — N. Nowosilcow; rozwiązana V 1815; jej miejsce zajął Rząd Tymczasowy w Królestwie Polskim.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.