Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Narodowa

organizacja polit., utworzona XI 1916 w Królestwie Pol. przez stronnictwa i ugrupowania polit. popierające akt 5 listopada; w skład R.N. wchodziły: Centr. Komitet Nar., Liga Państwowości Pol., Stronnictwo Nar., Stronnictwo Nar.-Radykalne, Stronnictwo Pracy Nar. i Pol. Zjednoczenie Postępowe; nie uzyskawszy znacznego wpływu, zaprzestała działalności w poł. 1917.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.