Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Narodowa Lwowska

przedstawicielstwo pol. ludności Galicji w okresie Wiosny Ludów, Centralna Rada Narodowa.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.