Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Narodowa, 1906 r.

organ parlamentarnego Koła Pol. w Wiedniu, powołany 1906 we Lwowie do koordynacji galic. działalności stronnictw pol., zwł. w okresie parlamentarnej kampanii wyborczej; od 1907 rosła jej rola polit., od 1910, zdominowana przez ND i podolaków, stała się terenem walk Bloku i Antybloku; I 1913 powołała podległy sobie Kom. Obywatelski jako przeciwwagę polit. Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, 1914 przyczyniła się do zaniechania tworzenia Legionu Wsch.; prezes — T. Cieński.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.