Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

do 1988 Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, organ opiniodawczy i doradczy władz państw. w sprawach upamiętnienia miejsc walki i męczeństwa narodu pol. w kraju i za granicą oraz innych narodów na ziemiach pol.; powołana 1947; inicjuje budowę cmentarzy wojennych, pomników, tablic pamiątkowych oraz prowadzi działalność popularyzującą dzieje narodu pol. podczas II wojny świat.; przewodn. przyznaje odznakę Opiekuna miejsc pamięci narodowej.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.