Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Polityczna

porozumienie pol. partii polit. na uchodźstwie; utworzona XII 1949 w W. Brytanii; powołana przez PPS, SN i Pol. Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja”; 1950 do R.P. przystąpiły PSL-Odłam Jedności Nar. (K. Bagiński, S. Korboński; powstało w wyniku rozłamu w PSL S. Mikołajczyka) oraz część SP. R.P. rywalizowała o wpływy w środowiskach pol. emigracji polit. z tzw. obozem zamkowym (prezydencko-rządowym); żądała ograniczenia uprawnień Prez. RP na uchodźstwie i ustąpienia A. Zaleskiego z urzędu, zwiększenia znaczenia partii polit. w życiu polit. uchodźstwa; próby doprowadzenia do porozumienia obu ośrodków nie przyniosły powodzenia; 1950 R.P. zawarła porozumienie z wywiadem amer. w sprawie finansowania działalności wywiadowczej w Polsce, ujawnienie tej współpracy 1953–54 spowodowało zaostrzenie konfliktu z obozem prezydenckim (Bergu sprawa); przewodn. Prezydium R.P. — T. Arciszewski, przewodn. Wydziału Wykonawczego — J. Zdziechowski. W III 1954, po podpisaniu Aktu Zjednoczenia Narodowego między R.P. i większością stronnictw obozu prezydenckiego oraz powołaniu Rady Trzech, Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego i Tymczasowej Rady Jedności Narodowej, R.P. zakończyła działalność.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.