Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego

Rada Zjednoczenia Międzypartyjnego, Rada Międzypartyjna, Rada Polska, ugrupowanie pol. partii i grup polit. działających w Rosji, utworzone 1917 w Moskwie; w jej skład weszli m.in przedstawiciele SDN, Stronnictwa Polityki Realnej, Stronnictwa Chrześc. Demokracji w Moskwie, Stronnictwa Pracy Nar. (Społ.) na Rusi (do 21 X); R.P.Z.M. domagała się utworzenia niepodległej, zjednoczonej Polski; reprezentowała orientację prokoalicyjną; uznawała zwierzchnictwo Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu; na jej czele stała Rada oraz Wydział Wykonawczy; działała do poł. 1918; przywódcy m.in.: S. Wojciechowski, S. Grabski, J. Zdziechowski; organy prasowe: „Dziennik Polski” i „Gazeta Polska”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.