Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Pruska, Landsrat

instytucja powołana przez króla pol. po inkorporacji 1454 ziem prus. do Polski jako wyraz ich odrębności ustrojowej; wraz z królem miała rozstrzygać wszystkie ważniejsze sprawy dotyczące ziem prus.; 1504 ustalił się skład R.P.: biskup warmiński (jako prezes) i biskup chełmiński, po 3 wojewodów (chełmiński, malborski i pomor.), kasztelanów (chełmiński, elbląski i gdań.) i podkomorzych (chełmiński, malborski i pomor.) oraz reprezentanci Elbląga (2), Gdańska (3) i Torunia (3), a początkowo (w XV w.) także opaci; R.P., po utworzeniu 1521–38 Sejmiku Generalnego Pruskiego, stała się jego izbą wyższą (senatem); istniała do 1772.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.