Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Pułkowników

organizacja utworzona II 1916 w Legionach Pol.; powołana z inicjatywy J. Piłsudskiego w celu utrzymania jedności, likwidowania sporów, nieporozumień między pułkami oraz prezentowania jednolitego stanowiska na zewnątrz; w jej skład wchodzili dowódcy pułków legionowych; R.P. upoważniła Piłsudskiego, J. Hallera, B. Roję i K. Sosnkowskiego do podejmowania uchwał i reprezentowania jej na zewnątrz; w memoriałach, inspirowanych przez Piłsudskiego, skierowanych do Nacz. Komendy Armii Austro-Węgierskiej i Naczelnego Komitetu Narodowego domagała się określenia stanowiska wobec kwestii niepodległości Polski, mianowania komendantem oficera legionowego, wycofania oficerów austr. z Legionów Pol., zniesienia Departamentu Wojsk. NKN, nadania Legionom Pol. odznak nar.; przestała istnieć IX 1916, po odejściu Piłsudskiego z Legionów Polskich.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.