Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – organizacja powołana w Moskwie I 1949 w celu koordynowania współpracy gosp. bloku państw podporządkowanych ZSRR; utworzyły ją: Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia, Węgry i ZSRR, później dołączyły: Albania (1949, która 1961 przestała uczestniczyć w pracach Rady), NRD (1950), Mongolia (1962), Kuba (1972) i Wietnam (1978). W 1949–53 funkcjonowanie RWPG sprowadzało się do sesji międzynarodowych, akcentujących potrzebę intensyfikacji współpracy bilateralnej, gł. z ZSRR; od 1954 pojawiły się próby koordynowania planów gosp. państw członkowskich; 1963 powołano Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej i wprowadzono jednostkę rozliczeniową — rubel transferowy. W końcu lat 60. prace RWPG zdominowało hasło integracji socjalistycznej, a 1971 sformułowano jej zasady; miało temu sprzyjać powołanie Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego (1970) oraz przystąpienie do realizacji wspólnych przedsięwzięć surowcowo-energetycznych. Wydarzenia polit. i narastający kryzys ekon. w latach 80. osłabiły działania integracyjne RWPG, zwiększając zainteresowanie kontaktami dwustronnymi. Efektywność RWPG w sferze integracji gosp. była niska; w rzeczywistości była ona narzędziem narzucania państwom satelickim przez Moskwę kierunków rozwoju gospodarki, odpowiadających jej celom imperialnym; ich realizacja umożliwiała jednak korzystanie z tanich sowieckich źródeł surowców i energii oraz mało wymagających rynków zbytu. Załamanie systemu komunistycznego w europejskich krajach satelickich po 1989 oraz zmiany w ZSRR doprowadziły VI 1991 w Budapeszcie do rozwiązania RWPG.

Bibliografia:

  • 40 lat RWPG. Ewolucja instytucji i struktur socjalistycznej integracji gospodarczej, red. R. Chwieduk, A. Krawczewski, Warszawa 1988.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.