Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rada Zastępcza Tymczasowa Księstwa Mazowieckiego

nacz. organ władzy cyw. w Warszawie i na Mazowszu w okresie powstania kościuszkowskiego; utworzona 19 IV 1794 po insurekcji warsz. 1794; składała się z 20 radców (w tym 6 mieszczan, m.in. J. Kiliński); przewagę mieli w niej politycy umiark., rzecznicy reform w duchu Konstytucji 3 maja 1791 lub stronnicy Stanisława Augusta Poniatowskiego (m.in. I. Wyssogota Zakrzewski, A. Deboli); krytykowana przez tzw. jakobinów pol. i samego T. Kościuszkę, zajęła się jednak m.in. organizacją wojska i uzbrojenia; jej autorytet ucierpiał w wyniku rozruchów lud. w Warszawie 8–9 V; działała do 27 V 1794, zastąpiona przez Radę Najwyższą Narodową.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.