Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rady Delegatów Robotniczych w Polsce

zalążkowe ośrodki władzy powstające od XI 1918, w okresie ożywienia polit. po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i wzrostu nastrojów rewol.; ogółem powstało ponad 100 rad na obszarze dawnego Królestwa Pol. (gł. z inicjatywy SDKPiL i PPS-Lewicy); najważniejsze R.D.R. w P. działały w Warszawie, Zagłębiu Dąbrowskim i Lublinie; dysponowały własną Czerwoną Gwardią (rozbrojoną przez wojsko XII 1918); V–VII 1919 PPS wycofała się z rad, które VII 1919 władze państw. zlikwidowały.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.