Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rady narodowe

terenowe organy władzy państw. i podstawowe organy samorządu społ. w Polsce 1944–90; tworzone w konspiracji organy władz podporządkowane PPR, przeciwstawiające się strukturom Polskiego Państwa Podziemnego, nie uzyskały większych wpływów społ.; od VII 1944 powoływane na obszarach uwalnianych spod okupacji niem.; 1950 r.n. przejęły kompetencje zniesionych organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego w województwach, miastach, gminach (1954–73 w gromadach) i dzielnicach miast (od 1954 także w osiedlach), a funkcję organów administracji pełniły prezydia r.n.; działalność r.n. była objęta nadzorem komitetów PPR, później PZPR, które podejmowały lub zatwierdzały ważne decyzje programowe i personalne (nomenklatura).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.