Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rechabici

rechabici – izraelska grupa rel.-społ., opisana w Starym Testamencie, powołująca się na tradycję Kenitów (w królestwie Chamat) i na Jonadaba, syna Rechaba (IX w. p.n.e.); jako gorliwi wyznawcy JHWH występowali przeciw Achabowi, popierającemu kult Baala; byli koczownikami, odrzucali osiadły tryb życia i pracę na roli, świadomie kontynuując tryb życia przodków Izraela; nie pili także wina; po upadku Izraela działali w Judzie.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.