Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Referendaria Koronna, sąd referendarski

najwyższy sąd dominialny króla, istniejący od lat 80. XVI w. do 1795; rozpatrywał odwołania od wyroków innych sądów wnoszone przez poddanych z królewszczyzn, ekonomii, uposażeń kasztelanii i dóbr należących do miast król.; sądy referendarskie sprawowali w terenie komisarze, którzy mieli przeciwdziałać rujnowaniu domeny państw. przez nadmierny wyzysk poddanych ze strony starostów (dzierżawców); w praktyce starostowie często utrudniali lub uniemożliwiali poddanym odwoływanie się do R.K.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.