Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Republika pińczowska

nazwa obszaru na pd. Kielecczyźnie (obejmował m.: Pińczów, Kazimierzę Wielką i Proszowice) wyzwolonego przejściowo VII–VIII 1944 spod okupacji niem.; 4–30 VII w wyniku żywiołowego powstania oddziały BCh, AK i AL rozbroiły posterunki żandarmerii i policji na obszarze ponad 1 tys. km2; władzę w r.p. objęli delegat powiat. rządu RP na uchodźstwie (cyw.) i komendant obwodu AK (wojsk.), z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej; 5–10 VIII Niemcy zajęli obszar republiki; oddziały BCh powróciły do konspiracji, oddziały AK wycofały się na zachód, a partyzanci AL przebili się przez front niem.-sowiecki; r.p. należała do największych tzw. republik partyzanckich tworzonych na okupowanych ziemiach polskich.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.