Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Republika zagłębiowska

w okresie rewolucji 1905–07 nazwa rejonu w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie z inicjatywy PPS i SDKPiL w okresie trwania powsz. strajku polit. (27 X–21 XI 1906) usiłowano organizować pol. rewol. władzę; uzyskano wolność słowa i zgromadzeń, wyłoniono Międzypartyjny Kom. Bezpieczeństwa, który utworzył milicję lud. i zmusił właścicieli fabryk do uiszczenia kontrybucji; po wprowadzeniu stanu wojennego w Królestwie Pol. (XI 1906) przestała istnieć.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.