Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Resursa Kupiecka

instytucja społ. w Warszawie, zał. 1820 z inicjatywy Zgromadzenia Kupców miasta Warszawy jako klub towarzyski kupców i obywateli warsz. pod nazwą Tow. Resursy Kupieckiej; 1829 przekształcona w spółkę akcyjną pod nazwą R.K.; jej siedzibą był odtąd pałac Mniszchów, zakupiony dzięki znacznej pomocy finans. P. Steinkellera; część członków opuściła wówczas R.K., tworząc Nowe Tow. Resursowe (Resursa Obywatelska); członkami R.K. byli kupcy, przedstawiciele finansjery, arystokracji i wolnych zawodów oraz wyżsi urzędnicy; od czasów powstania listopadowego 1830–31 miejsce ważnych zebrań polit.; 27 II 1861 z inicjatywy L. Kronenberga założono tu Delegację Miejską, podczas powstania styczniowego 1863–64 działał tajny wydział wojny Rządu Nar.; w dobie represji popowstańczych enklawa pol. języka i obyczajów; rozwiązana 1939 po wybuchu II wojny świat.; podczas okupacji niem. w jej siedzibie mieścił się Szpital Maltański.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.