Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rmu

(powinno być: Rema, w Polsce zaś najczęściej używa się formy: Remu) –– akronim od Rabi Mosze Isserles (Kazimierz Krakowski, ok. 1510–1572), rabin, talmudysta, autor ważnych dzieł religijnych, z których Mapa (hebr.) = obrus wszedł do kanonu religijnej literatury aszkenazyjskiej jako komentarz do dzieła J. Karo Szulchan aruch  (hebr.) = na­kryty stół.

 

Fragment książki Eleonory Bergman „Nie masz bóżnicy powszechnej. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku” za zgodą Autorki i Wydawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone w tym prawo do wykorzystania tekstu na innych stronach internetowych.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.