Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Ruben

Ruben, Rubenici – jedno z plemion staroż. Izraela, osiedlone na Zajordaniu; Biblia wyprowadza je od najstarszego syna patriarchy Jakuba (Izraela), Rubena (eponim); po VIII w. p.n.e. (najazd asyryjski) brak hist. wzmianek o tym plemieniu.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.