Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rugi pruskie, rugi bismarkowskie

współcz. określenie bezwzględnego wydalenia 1885 przez rząd prus. ze wsch. prowincji monarchii ponad 25 tys. robotników oraz rzemieślników pol. oraz ok. 10 tys. Żydów, poddanych ros. i austr.; akcję przeprowadzono w okresie nasilenia się antypol. kursu polityki rządowej.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.