Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rut Księga

Rut Księga – jedna z ksiąg Starego Testamentu, w Biblii hebrajskiej należąca do Pism, umieszczona pomiędzy Księgą Przysłów a Pieśnią nad Pieśniami, w Septuagincie do ksiąg hist. (historyczno-dydaktycznych), umieszczona po Księdze Sędziów (pierwotnie być może połączona w całość z Księgą Sędziów), a przed Księgą Samuela; wchodząca obok Pieśni nad Pieśniami, Księgi Estery, Trenów Jeremiasza i Księgi Koheleta w skład 5 megilot (zwojów), odczytywana w czasie żyd. Święta Tygodni   Pięćdziesiątnicy (prawdopodobnie dlatego, że opowiada o wydarzeniach mających miejsce w czasie żniw). Treścią K.R. są dzieje Moabitki Rut, prababki króla Dawida, która po śmierci męża, Machlona, udała się wraz ze swoją owdowiałą teściową Noemi do jej ojczystego miasta Betlejem (rozdział 1.). Tam utrzymywała się ze zbierania kłosów pozostawionych po żniwach na polu krewnego teściów, Boaza. Zyskawszy sympatię Boaza (rozdział 2.), została jego żoną, zgodnie z prawem lewiratu. Z tego związku narodził się Obed, adoptowany później przez Noemi i uznany prawnie za syna Noemi i jej zmarłego męża, Elimeleka. Obed był ojcem Jessego, a ten ojcem króla Dawida (rozdziały 3. i 4.). Tradycja żyd. autorstwo K.R. przypisuje Samuelowi, utwór jednak powstał po epoce sędziów   albo w czasach przed niewolą babilońską (hipotezy umieszczają go zarówno w X-IX w. p.n.e., jak i w VII w. p.n.e., łącząc z reformą deuteronomiczną), albo po niewoli (na co wskazywałoby miejsce K.R. w kanonie hebrajskim i język). Być może K.R. powstawała w kilku etapach: pierwszy z nich, powstanie ustnej tradycji, przypadałby na X-IX w. p.n.e., drugi   spisanie ustnej tradycji   na ok. VII w., a trzeci   ostateczna redakcja, dodanie genealogii   na czasy po niewoli babilońskiej. Zasadniczym celem K.R. jest ukazanie linii rodowej od Rut do Dawida i drogi, jaką muszą przebyć poganie, których przedstawicielką jest Rut, aby wejść do narodu wybranego (prozelityzm, polegający na porzuceniu własnych obyczajów rel., politeizmu i przyjęciu religii jahwistycznej). Podkreślany jest uniwersalizm, przejawiający się w przekonaniu, że jahwizm dostępny jest także dla pogan, że poganie również mogą odznaczać się cnotami takimi jak wierność czy poświęcenie i że dynastia dawidowa, uważana za idealną, swój byt zawdzięcza kobiecie wywodzącej się z pogan. Ważną rolę w tekście odgrywają też kwestie społ.-prawne: przyzwolenie na małżeństwa mieszane, prawo geolatu (prawa należne krewnym zmarłego), a zwł. prawo lewiratu, ochrona praw ubogich i wdów.

J. Synowiec, Księga Rut, [w:] Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1990.
W. Rudolph, Das Buch Ruth, w: Das Buch Ruth. Das Hohe Lied. Die Klagelieder, Gutersloh 1962.
G. Gerleman, Ruth, [w:] Ruth. Das Hohelied, Neukirchen-Vluyn 1965, <<Biblischer Kommentar Altes Testament>> Bd. 18.

Kalina Wojciechowska

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.