Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rymarstwo

rymarstwo [niem. riemen ‘rzemień’] – rzemiosło zajmujące się wyrobem i naprawą uprzęży, skórzanych elementów rynsztunku wojennego, biczów, kagańców, smyczy, w nowszych czasach m.in. waliz, tek, pasów napędowych; umiejętność rozwinięta w starożytności, jako rzemiosło cechowe powstało we wczesnym średniowieczu w zach. i pd. Europie. W Polsce pojawiło się w XIII w., jego największymi ośrodkami były: Gdańsk, Kraków, Lwów i Poznań; rymarze mieli prawo garbowania skór we własnych garbuzach i zaopatrywania w rzemienie warsztaty pokrewnych specjalności; w 1. poł. XIX w. zaczęły wchodzić do użytku maszyny rymarskie.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.