Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej

nacz. organ władzy w powstaniu (rewolucji) krak., koordynujący sprawy wojsk. i cyw., powołany 22 II 1846 w opuszczonym przez Austriaków Krakowie; składał się z resortów: oświecenia, spraw wewn., sprawiedliwości, skarbu oraz spraw duchownych i rel.; przewodn.: L. Gorzkowski (jednocześnie min. oświecenia) — przedstawiciel Wolnego Miasta Krakowa, A. Grzegorzewski — przedstawiciel Królestwa Pol., i J. Tyssowski — przedstawiciel Galicji); Rząd wydał manifest wzywający do udziału w powstaniu przeciwko zaborcom o niepodległą i demokr. Polskę, zapowiadał także uwłaszczenie chłopów bez odszkodowania dla właścicieli ziemskich; próba pozyskania chłopów dla rewolucji zakończyła się niepowodzeniem; przestał działać 24 II 1846 z chwilą objęcia dyktatury przez Tyssowskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.