Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego

centr. organ władzy utworzony w okresie powstania listopadowego 3 XII 1830 w Warszawie z przekształcenia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego; składał się z prezesa (A.J. Czartoryski) i 5 czł. (ministrów) kierujących poszczególnymi resortami; stanowił ogniwo pośrednie między dyktatorem powstania (gen. J. Chłopicki) a ministrami; istniał do 21 XII 1830, gdy został zastąpiony przez powstańczą Radę Najwyższą Narodową.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.