Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego 1831–32

tzw. Rząd Engla, centr. władza zarządu cyw. w Królestwie Pol., utworzony przez władze ros. 16 IX 1831 z siedzibą w Warszawie, po upadku powstania listopadowego; przejął funkcje dawnej Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego; skład: prezes i 4 ministrów, stojących na czele wydziałów odpowiadających resortom dawnych komisji rządowych (z wyjątkiem Komisji Rządowej Wojny — wobec likwidacji wojska pol.); podlegał I. Paskiewiczowi, głównodowodzącemu ros. wojsk okupacyjnych w Królestwie Pol.; istniał do III 1832.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.