Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej

organ władzy wykonawczej utworzony 31 XII 1944 w wyniku przemianowania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego; 4 I 1945 oficjalnie uznany przez władze ZSRR, później przez rządy Czechosłowacji i Jugosławii; powołany, mimo sprzeciwu W. Brytanii i USA, w ramach polityki rozszerzania strefy sowieckiej dominacji, w celu przeciwstawienia legalnemu rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie; premier: E. Osóbka-Morawski; 21 IV 1945 przedstawiciele Rz.T.Rz.P. podpisali układ polsko-sowiecki; po zawarciu porozumienia między politykami reprezentującymi różne ośrodki polit. na konferencji moskiewskiej 17–21 VI 1945 zastąpiony 28 VI przez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.