Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Sefirot

sefirot [hebr.; l.poj. sefira] – w kabale atrybuty, moce stwórcze najwyższego, niepojętego Boga, nazywanego En Sof [‘bezkresny’]; s. wyłaniają się z Boga, gdy rozpoczyna On stwarzanie Wszechświata i za ich pomocą dokonuje dzieła stworzenia, a później podtrzymuje Wszechświat w istnieniu; ślady działania s. są widoczne w całym stworzonym świecie, który dzięki temu jest zbudowany na zasadzie analogii (elementy świata materialnego mają swe odpowiedniki w świecie duchowym); s. to także „słowa” i „liczby”, i jako takie mają swe odzwierciedlenie w świętym tekście judaizmu, Torze, oraz w stworzonym Wszechświecie (właśnie jako proporcje i zależności liczbowe).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.