Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Serbia

potoczna nazwa budynku w zespole więzienia Pawiak, przy ul. Dzielnej w Warszawie; 1877–78, w czasie wojny ros.-tureckiej (zw. wojną serbską — stąd nazwa budynku), mieścił się tam szpital, 1939–45 — oddział kobiecy więzienia niem. policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa na Pawiaku; ze względu na nieludzkie warunki bytowe i tortury więźniarek jedno z najcięższych więzień w okupowanej Polsce; więźniarki wywożono na miejsca straceń i do obozów koncentracyjnych; 21 VIII 1944 budynek wraz z Pawiakiem Niemcy wysadzili w powietrze.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.