Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Siddur

(hebr. porządek) - modlitewnik zawierający pełny zbiór modlitw odmawianych w dni powszednie w domu i synagodze. Ze względu na zróżnicowanie modlitw i zwyczajów religijnych w poszczególnych gminach powstało wiele odmiennych wersji modlitewników. Podstawowy jest podział na modlitewniki zgodne z obrządkiem aszkenazyjskim i sefardyjskim. Znane są także s. dwujęzyczne (polsko-hebrajski wyd. S. Spitzer, Kraków 1926, reprint Warszawa 1991).               

Renata Piątkowska

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.