Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych

krakowskie religijne stowarzyszenie Żydów reformowanych (oficjalna nazwa: Dom Modlitwy i Wsparcia Izraelitów Postępowych) założone w 1845, utrzymujące osobną synagogę; jej gmach przy ul. Podbrzezie oddano do użytku ok. 1865. Członkami byli niemal wszyscy miejscowi żyd. inteligenci i większość wybitniejszych przemysłowców i finansistów. 1870 liczyło 130 członków, z czego kilkunastu było mieszkańcami Tarnowa i Rzeszowa. W gminie krakowskiej SIP uzyskało pełnoprawny status dopiero w 1899, gdy utrzymywany przez nie kaznodzieja O. J. Thon został mianowany jednym z dwóch rabinów gminnych. Podobne stowarzyszenie istniało od 1844 we Lwowie. Zatrudniony przez nie kaznodzieja A. Kohn był jednocześnie od 1844 do swojej tragicznej śmierci (został otruty) w 1848 rabinem okręgowym lwowskim. Pierwszą lwowską synagogę postępową (Tempel) otwarto w 1846.

Andrzej Żbikowski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.